Idiomes

Serveis de Traducció, Redacció i Correcció


TRADUCCIÓ


Traduir requereix un doble saber, interpretar i tornar a expressar basat en un doble coneixeiment lingüístic i enciclopèdic.

TRADUCCIONS

Textual proposa un servei de traduccions amb les especialitats següents:

 • generals
 • comercials
 • professionals
 • literàries
 • pàgines web

Consulteu TARIFES
El volum, la dificultat i la urgència son tres factors que podem fer variar aquest preu base.
Demaneu pressupost sense compromís.

Traducció dels llibres:

 • Le Monde des Femmes” Alain Touraine (Fr-Cat)– Paídos
 • “Badalona” publicat per l’Ajuntament de Badalona (Cat/Fr). Edicions Proa
 • “Diario de los jueves” de Pepe Font, (Es/Fr) novel·la presentada a la Fondation Machado de Colliure
 • “Mujeres de España”; Antonina Rodrigo. (Es/Fr) Sin publicar
 • “Dix mille hommes et moi », autobiografia d’Anna Delso. Ed. Pleine Lune, Quebec
 • Assistent lingüística de Jaume Coll per als seus llibres de cuina.Quaderns de Mont-Ferrant
 • “El control de la contaminació de les Aigües Marines del Litoral ” per la Agència Catalana de l’Aigua (Departament de Medi Ambient)

Descarregar currículum


REDACCIÓ I CORRECCIÓ EN CATALÀ, CASTELLÀ I FRANCÈS


TRADUCCIONS1
Textual accepta tots tipus de redaccions:

 • tesis doctorals
 • catàlegs
 • conferències
 • articles
 • relats
 • discursos
 • epílegs…

Desprès d’una avaluació de la feina, es farà un pressupost i una estimació de termini de presentació. Consulteu TARIFES

CORRECCIONS ORTOGRAFIQUES

ORTOGRÀFICA I SINTÀCTICA

 • errors gramaticals
 • errors lexicals
 • puntuació
 • incorreccions de llenguatge

CORRECCIONS ESTILÍSTIQUES

Un text comunica:

 • una idea,
 • una proposta comercial,
 • una informació de tota mena.

A través d’un escrit, volem ser  EFICIENTS  i apropar-nos de la manera més clara possible al nostre destinatari.

La correcció estilística actua més profundament en la estructura del text per trobar-ne la cohesió necessària.

 • Informes, articles, tesis doctorals i tesines, conferències… (textos en format Word, pòlissa “garamond” 12, espai de 1,5)
 • Textos literaris: relats, novel·les, pròlegs, epílegs… (textos en format Word, pòlissa “garamond” 12, espai de 1,5)

AVALUACIÓ D’UNA OBRA LITERÀRIA

Presentada sota la forma d’un informe la evaluació literària analitza  els diferents components de l’obra

 • trama,
 • personatge(s)
 • atmosfera,
 • resolució del conflicte,
 • cohesió textual…

Consulteu TARIFES

Selecció de treballs en redaccions i correccions

Conferencies i informes per les empreses i particulars següents:

 • ACA (Agencia Catalana de les Aigües) per Mariona de Torres
 • Institut Français de Barcelona
 • Transports Metropolitans de Barcelona
 • Centre Tomatis (Paris)
 • Càtedra UNESCO de la Universitat de Girona (A. Martinell)
 • Serveis lingüístics de la Universitat de Girona
 • Associació Turística AGTAT Olot
 • Editorial Gragaein Barcelona.
 • Tesi doctoral de F. Tiago Antunes Pavia: “El tiempo, paràmetro del dibujo”

Descarregar currículum