Idiomes

FORMADORA, REDACTORA I TRADUCTORA

DESPATX

Resident a Catalunya (Província de Girona) des de fa uns 40 anys, llicenciada en Filologia Francesa i en Francès Llengua Estrangera per la Universitat de Perpinyà, col·laboradora de traducció durant 5 anys, començo a exercir una triple activitat basada en la llengua francesa: formadora, redactora i traductora en àmbits empresarials (català, castellà, francès) des de l’any 1985.

Aquesta triple activitat em permet respondre a les necessitats d’una part de la meva clientela dedicada a l’exportació:

  • Ensenyament del francès bàsic i de negocis per a administratius i tècnics.
  • Redacció al francès de documents publicitaris, comercials i administratius.
  • Redacció al francès de projectes i conferències de caire científic i industrial.
  • Traduccions al francès de catàlegs, informes i manuals tècnics.

Encara que més bolcada cap als treballs literaris, aquesta activitat tant exigent s’esdevé essencial per a la meva escriptura: saber entendre les expectatives del client i alhora saber transcriure-les al francès amb un escrit eficaç resulta, doncs, un dels ensenyaments més gratificants de la meva trajectòria.

TRADUCTORA

La traducció és una activitat que requereix, a part d’un perfecte coneixement dels dos idiomes treballats, molt rigor i obertura. L’ofici de traductor es construeix al llarg del temps i de la maduresa.
Abans de que exitís el diploma de traductor, es considerava traductor un professional que hagués traduït i publicat al menys dos llibres. És el meu cas i, si he traduït pocs llibres, la meva experiència en aquest àmbit és molt variada: catàlegs tècnics i artístics, assaigs, conferències per a congressos internacionals, manuals…

ANIMADORA de TALLERS D’ESCRIPTURA

De trobada en trobada, l’any 1995, es presenta l’oportunitat de participar a Barcelona en un dels més importants Tallers d’Escriptura Creativa de la ciutat. De mica en mica, em dedicaré a ajudar la responsable en la preparació de les diverses sessions. La meva formació en llengua i literatura francesa proporciona una empenta a les activitats proposades per l’aprenentatge de l’escriptura de ficció.

Aleshores, la meva activitat professional fa un gir i es diversifica.

En 2008, tot continuant impartint classes de francès i traduint, creo la Associació « ENTRETEMPS » el principal objectiu de la qual consisteix en organitzar Tallers d’Escriptura Creativa per a joves i adults en perill d’exclusió (atur, droga, malaltia crònica o handicap motor).
La crisi fa que les activitats quedin interrompudes.

Esperant temps millors, organitzo Tallers d’Escriptura Creativa per a particulars.

AFICIONS

Fotògrafa amateur, ompliré la pàgina web amb les meves fotos!

A casa, col·lecciono llibres i tinters.

A fora, col·lecciono amics.

Descarregar currículum