Idiomes

Entretemps

“Hay escritores que tratan meter el mundo en un libro.
Hay otros cuantos, para quienes el mundo es un libro,
un libro que intentan leer para ellos mismos y para los otros”.
J L Borges

OBJECTIUS

La idea bàsica de nostra associació:

Modernitzar la paraula, alliberar-la. Conscienciar-nos de les nostres deficiències a partir d’un treball sobre els textos que sorgeixin d’aquesta paraula. Perquè el poder d’aquest Taller d’Escriptura és el de reagrupar persones momentàniament aïllades per, juntes, inventar un altre punt de vista sobre la seva problemàtica.

Aleshores, els participants descobreixen l’acte d’escriure com a començament de construcció, donar forma a les seves pròpies solucions, presentar-les de manera personal, reconsiderar-les per millorar-les. Redactar serà el motiu per a fomentar la posada en comú de debats, propostes, hipòtesis i contar amb paraules improvisades o girs imaginats. Els escrits sorgits des d’aquesta presa de consciencia estaran dirigits cap a la escriptura.

NENES

TÈCNIQUES

El nostre mètode consisteix en utilitzar els bloquejos per descobrir tot allò que resulta d’un viure tancat en sí mateix. En efecte, diàriament les persones es veuen immerses en el món de la seva patologia i autocompleció, dels seus tractaments i maltractaments. Davant d’aquest fet, canviar la seva forma de veure, d’escriure, de plasmar en paraules les seves vivències contribueix a la seva recuperació tan física com psicològica.

Cadascun dels Talleres d’escriptura d’Entretemps està pensat precisament per a què sorgeixin debats informals que arribin a un escrit redactat entre tots, el qual, a la seva vegada, esdevindrà la base d’un futur relat. Aleshores, intervé el fenomen intrínsec a la noció de grup: la multiplicitat de l’energia que allibera la imaginació.

Així, mica en mica, el taller teixeix la seva escriptura per a constituir un diari. Trèiem els temes més patents d’aquest diari i produïm uns personatges creats segons l’equació “una idea correspon a un moment de la vida del personatge”.

ASSOCIACIO

Com es desenvolupa un Taller?

Cada sessió de Taller d’escriptura s’articula al voltant de dos eixos:

El primer consisteix en proposar unes consignes-disparadors a partir de les quals cadascú dels participants es familiaritza amb la seva pròpia capacitat creativa.

El segon consisteix en proposar activitats literàries a partir de fragments de novel·les o relats les particularitats dels quals poden revelar-se interessants pel desenvolupament global del Taller.

1. Les “consignes” són jocs literaris la majoria dels quals està elaborat a partir de les recerques posades a terme per la escola literària del Surrealisme. La característica més destacable de les consignes és la de fer servir disparadors de la imaginació. Es poden classificar en tres grups:

  • Les que es presenten com a enigmes per resoldre, com si fossin jocs de taula.
  • Les que plantegen situacions lingüístiques que faciliten l’alliberació de certes aprehensions, de por a si mateix, de la mirada dels demés.
  • Per fi, les que desenvolupen la capacitat d’abstracció de cada persona ja que planteja activitats literàries mitjançant situacions desconegudes perquè absurdes.

Aquestes activitats són amenes per les raons següents:

  • Tenen la capacitat de despertar un immediat i autèntic interès per la seva matèria prima: la paraula.
  • Es manifesten com uns obstacles per a superar o unes enigmes per a resoldre.
  • Les solucions de les “consignes” son múltiples i sempre es guanya, per tant, s’eviten les nocions tan subjectives i frustrants provocades per l’error o la falta.

S’han d’entendre les “consignes” com unes provocacions, o sigui, com uns disparadors d’energia creativa.

2. Les activitats literàries son de varius tipus:

  • Lectura de textos escrits per membres del taller, comentaris i crítica del grup, treballs sobre una temàtica sorgida en el transcurs del debat.
  • Treball sobre un fragment de relat o novel·la: personatge, situació, diàlegs…
  • Generalment, cada sessió de taller acaba per l’escriptura personal d’un text.

La millor avaluació del nostres treballs, es la resposta a la pregunta:  Ha quedat com ho tenia pensat?

Aquests tallers estan organitzats de tal manera que es puguin adaptar a les característiques de certes col·lectivitats amb problemàtiques físiques, psicològiques o socials.

D’altra banda, el fenomen intrínsec del Taller és el mateix que el del grup: la multiplicitat de la energia permet alliberar-nos per un moment de la pressió de les preocupacions quotidianes per deixar fluir la nostra capacitat creativa.

Així, de mica en mica, el Taller s’està teixint a si mateix i a la seva escriptura, per a plasmar un diari privat i comú, el contingut del qual serà imprevisible.